کتاب های مقطع تحصیلی خود را سریع تر بیابید!
کتاب های ویژه ی کلک معلم

قوانین و مقررات

به دلیل آنکه در برخی از موارد احراز هویت خریدار از طریق نام و نام خانوادگی ارائه شده در سایت امکان پذیر است مسئولیت هر گونه مغاریت مشخصات فوق با هویت واقعی عضو بر عهده خود افراد بوده و انتشارت  هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مغایرت های احتمالی ندارید .

کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت کلک معلم را دارند باید مفاد این توافق نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به خرید کنند.

فرایند خرید از سایت کلک معلم :

۱-بازدید از کالا و خدمات ارائه شده در سایت

۲-پرداخت مبلغ معین به حساب انتشارات

۳-ارسال رسید به شماره تلگرام ۰۹۱۲۱۷۹۵۷۱۷

۴-ارسال کالا توسط پست


آخرین کتاب های انتشارات کلک معلم
آخرین اخبار انتشارات کلک معلم
اخبار بیشتر

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

تخفیف ویژه برای خرید آنلاین از سایت انتشارات کلک معلم ساجدی
آخرین مقالات انتشارات کلک معلم
مطالب بیشتر

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۲۵ مرداد ۱۳۹۶