صفحه ی اصلی
کتاب های ویژه ی کلک معلم

درصد زیست دانش آموزانی که از کتاب ۱۴ آزمون زیست تک رقمی‌ها استفاده کردند

 نویسنده: kelkadmin    15 دسامبر 2016    موضوعات: اخبار, مقالات 

??اسامی برخی از عزیزانی که قبل از کنکور 95 از تدریس ها و کتاب ازمون های جامع زیست به روش تک رقمی ها تالیف پوریا آیتی و سروش مرادی استفاده کردند و برخی از آنان اسمشان قبل کنکور در کتاب امده بود?? 1)سید محمد قوام پزشکی علوم پزشکی تهران-درصد زیست 82? 2)پدرام پیرمرادیان پزشکی علوم پزشکی اصفهان-درصد زیست 90? 3)مهدی آقا بابایی پزشکی علوم پزشکی تهران-درصد زیست 81? 4)رضا نظامیان پور پزشکی علوم پزشکی تهران-درصد زیست 77? 5)فائزه رضایی زاده پزشکی علوم پزشکی تهران-درصد زیست 80❤️ 6)میعاد مختاری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-درصد زیست 79❤️ 7)کیانا ولی نژاد پزشکی علوم پزشکی تهران-درصد زیست 88❤️ 8)پرهام اسکندر زاده پزشکی علوم پرشکی شیراز-درصد زیست 74? 9)هما سید میرزایی علوم پزشکی تهران-زیست 92? 10)عادل الماسی پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران-درصد زیست 84? 11)حامد قرآنی پزشکی شهید بهشتی تهران-درصد زیست 81? 12)علیرضا آروین پزشکی علوم پزشکی تهران-درصد زیست 90? 13)نیما فتحی پزشکی علوم پزشکی شیراز-درصد زیست 81? 14)حمید هرندی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-درصد زیست 78? 15)مسعود جعفری نسب پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-درصد زیست 84? 16)سمیه رادنیا-پزشکی علوم پزشکی تهران-درصد زیست 90? 17)پارسا سیفی پزشکی علوم پزشکی تهران-درصد زیست 81? 18)سامان آریا منش پزشکی علوم پزشکی تهران-زیست 86? و...✨✨


آخرین کتاب های انتشارات کلک معلم
تخفیف ویژه برای خرید آنلاین از سایت انتشارات کلک معلم ساجدی